Bantu Jawab: lagi dong,tolong buatin pidato singkat tentang sumpah pemuda

Hei hei hei… jumpa lagi teman-teman di Bantu Jawab, portal informasi untuk siswa Indonesia.

Pada artikel kali ini kita mau membantumu yang sedang mencari jawaban atas pertanyaan: lagi dong,tolong buatin pidato singkat tentang sumpah pemuda, yuk kita sama-sama perhatikan pembahasannya.

Pertanyaan

lagi dong,tolong buatin pidato singkat tentang sumpah pemuda

Jawaban #1 untuk Pertanyaan: lagi dong,tolong buatin pidato singkat tentang sumpah pemuda

PIDATO BAHASA JAWA SUMPAH PEMUDA
    Assalamu’alaikum Wr Wb
    Ingkang kinurmatan, bapak lan ibu guruu saha kanca-kanca ingkang tansah kula tresnani.
    Sepindah sumangga kula lan panjenengan sedoyo ngaturaken puji syukur maran g Gusti 
Allah ingkang maha luhung lan tansah paring nikmat lan rahmat sahinggo kula lan 
panjenengan taksih saged golek ilmu, yaiku nindakaken sekolah.
    Kaping kalih, jumeneng kula wonten ngajenge panjenengan sedoyo minangka kagem 
ngaturaken sesorah bab Sumpah Pemuda.
    Kula lan panjenenga mesti sampun sami mangertosi bilih tanggal 28 Oktober bangsa 
Indonesia mengeti dinten Sumpah Pemuda. Inggih menika salah sawijining prastawa skral 
ingkang nuduhake marang kabeh wong bilih bangsa Indonesia bangsa ingkang anggadahi 
semangat berjuang, semangat nyawiji bhineka tunggal ika, semanta merdeka lan dadi bangsa 
ingkang ngadeg jejeg.
    Wondene isi Sumpah Pemuda inggih menika :
        1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia
        2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia
        3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia
    Isi sumpah lan janji menika wajib kita lestarekake lan diamalake kagem mujudake pengarep-
arep cita-cita kamardikan urip makmur, adil lan sejahtera. Yaiku minangka pelajar / murid, kita 
wajib semangat lan mempeng anggenipun sinau. Lan minangka pemuda (usia produktif) kita 
kedah semangat lan sregep anggenipun nyambut damel ngsisi pembangunan bangsa.
    Menika inkang saged kula aturaken babagan Sumpah Pemuda. Ayo kita junjung tinggi 
kaluhuran Sumpah Pemuda.     Santen parutan klapa, Cekap semanten atur kawula, Numpak 
sepur nggawa tali, Mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur, Kula nyuwun agunging pangaksami
wassalamu’alaikum wr.wb

Baca Juga  Bantu Jawab: Jelaskan teknik roll depan dan sikap lilin pada senam lantai​

Jadi gimana? Apa penjelasan di atas bisa membantumu?

Atau kamu malah memiliki jawaban yang lebih baik?

By bye…

Leave a Comment