Bantu Jawab: pidato tentang sumpah pemuda bahasa jawa​

Hei hei hei… jumpa lagi kawan-kawan di Bantu Jawab, portal informasi untuk siswa Indonesia.

Pada kesempatan kali ini kita ingin membantumu yang sedang mencari jawaban atas pertanyaan: pidato tentang sumpah pemuda bahasa jawa​, yuk kita sama-sama perhatikan pembahasannya.

Pertanyaan

pidato tentang sumpah pemuda bahasa jawa​

Jawaban #1 untuk Pertanyaan: pidato tentang sumpah pemuda bahasa jawa​

Penjelasan:

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokaatuh

Bapak kepala sekolah ingkang satuhu kula bekteni, bapak utawi ibu dwija saha karyawan sedaya ingkang kula trisnani. Monggo kito sedoyo ngaturaken puji syukur gusti allah ingkang maha agung asah pinaringan nikmat sehat santoso selamat kepada kula saha panjenengan status pados ngelmu inggih menika taksih saged sinau ing pawiyatan kita menika sedoyo.

Kaping kalih anggenipun kula jumeneng ing ngarso panjenengan sedaya saperlu badhe ngaturaken sesorah babagan sumpah pemuda. Kula lan panjenengan sedaya tamtu sampun merdeka.

Mbok bilih ing tanggal 20 oktober meniko bangsa indonesia mengeti dinten sumpah pemuda inggih punika salah satunggaling kadadosan dinten sarta ingkang nedahaken, dateng kito sedoyo tiyang bilih bangsa indonesia nggadhahi semangat juang tinggi.

Wosipun sumpah saha prasetya menika kito sedoyo kulo lan panjenengan sedoyo saha dipunwarisaken dhumateng putra wayah lagu mujudaken sedaya gegayuhan kamardikan saha gesang kanthi gemah aripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja adil lan sejahtera. Kita minangka siswa migunani kawajiban semangat mempeng anggenipun sinau.

Cekap sementenn ingkang saget kulo aturaken angganing babagan sumpah pemuda. Cekap semanten mbok bilih wonten klentunipun kula aturaken agunging pangaksami.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu

Jadi gimana? Apa penjelasan barusan dapat membantumu?

Atau kamu malah memiliki jawaban yang berbeda?

Baca Juga  jenis tanah yang ada di kabupaten sumbawa || Bantu Jawab

By bye…

Leave a Comment